Skip to content

Penjelasan Macam-macam Sumpah

Februari 28, 2011

1. Yaminul laghwi (sumpah tidak sungguh-sungguh)

Suatu Sumpah yang menggunakan nama Allah dalam kalimat sumpahnya, tetapi tidak dimaksudkan atau di niatkan untuk bersumpah, sepeerti seorang mengucapkan “ Demi Allah, aku akan datang tepat waktunya. Orang yang mengucapkan perkataan itu tidak bermaksud untuk berssumpah, tetapi semata-mata agar orang yang mendengar ucapannya itu mempercayai.

Sumpah semacam ini tidak dihukum sebagi sumpah, dengan arti jika yang bersumpah melanggar penyataannya itu tidak diwajibkan membayar kaffarat.

2. Yaminul mun’aqidah (sumpah dengan sungguh-sungguh)

Sumpah dengan menyebut nama Allah dengan kalimat sumpahnya dan di ucapkan dengan maksud untuk bersumpah sesuai dengan maksud untuk bersumpah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarah. Seperti ucapan seseorang : demi Allah aku benar-benar akan menepati janji yang telah aku janjikan denaganmu.

3. Yaminul gumus (sumpah palsu)

Yaminul ghumus disebut juga shabarah,ialah sumpah palsu, sumpah yang berisi kedustaan, kepalsuan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, bukan sumpah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram . Biasanya orang yang orang yang mengucapkan sumpah palsu itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya, suka mengambil hak orang lain dan suka menipu dan berhianat. Orang yang melakukan sumpah palsu diancam dengan asap akhirat ( QS.Annahal :94)

Melakukan sumpah palsu itu termasuk perbuatan dosa besar karena itu tidak dpat dilanngar dengan membayar kaparat.

•Untuk menghilangkan akibat sumpah itu hendaklah bertaubat dengan sunggu-sungguh disebut yaumul humus karena orang yang melakukan sumpah palsu itu akan dibenamkan ke dalam neraka nanti.Seandainya mereka tidak bertaubat selama hidup didunia. Rasulullah saw menegaskan bahwa sumpah itu.

b. Dari segi bentuk dan isi sumpah maka sumpah itu dibagi atas :

  • Bersumpah akan melaksanakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allahatau meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah. Sumpah seperti haram hukum melanggarnya karena pelanggaran sumpah ini berarti meninggalkan perbuatan wajib atau mengerjakan perbuatan haram. Sumpah ini pada hakekatnya menguatkan sesuatu yang diperintahkan Allah dan dilarangNya seperti bersumpah meninggalkan semabhyang yang lima waktu. Melanggar sumpah ini berarti meninggalkan sembahyang yang lima waktu sedang melaksanakannyaberarti melaksankan dan menguatkanyang telah diperintahkan Allah.
  • Bersumpah tidak akan melaksanakan perbuatan yang diwajibkan Allah atau akan melaksanakan perbuatan yang dilarangNya. Sumpah seperti ini wajib dilanggar dengan membayar kaffarat. Seperti bersumpah akan memakan daging babi. Sumpah ini wajib dilanggar. Bila tidak dilanggar berarti melaksanakan larangan Allah. Sebenarnya sumpah seperti ini hanyalah oleh orang baik saja.
  • Bersumpah akan mengerjakan perbuatan yang makruh atau tidak akan mengerjakan perbuatan sunat. Melaksanakan sumpah ini berarti melaksanakan perbuatan yang amkrub, karena itu wajib melanggarnya dengan membayar kaffarat.
  • Bersumpah akan melaksanakan perbuatan sunnat. Tidak melanggar sumpah berarti ini adalah baik.
  • Bersumpah mengerjakan atau tidak mengerjakan perbuatan yang mubah. Dalam hal ini makruh hukum melanggarnya dan tunai hukum tidak melanggarnya. Disamping itu ada beberapa sumpah yang lain, yaitu :
(a) Illa’, yaitu sumpah suami tidak akan mencapuri isterinya dalam waktu tertentu atau tidak tertentu sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 226 dan 227 surat Al Baqarah. Selanjutnya hal ini akan diterngkan dengan terperinci pada bab perceraian.
(b) Zihar, yaitu sumpah suami yang mengharamkan atas dirinya mencampuri isterinya seperti ia haram mencampuri ibunya kaffarat zihar lebih berat dari kaffarat sumpah, selanjutnya lihat ayat 14 surat Al Mujadiilah.
Yang termasuk syarat-syarat sumpah ialah :

1. Mukallaf

2. Muslim

3. orang yang bersumpah itu adalah orang yang mempumyai iradah dan ihtiar dalam sumpahnya itu.

yang termasuk rukun-rukun sumpah, ialah :

1. niat

2. shignat, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam sumpah

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: