Skip to content

Hukum Syara

Maret 22, 2011
tags: ,

Al-Ahkam ( الاحكم) adalah bentuk jamak dari hukum (الحكم), secara bahasa maknanya adalah keputusan/ketetapan. Sedangkan Ulama usul fiqh mengatakan bahwa apabila disebut hukum, maka artinya adalah:

1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan pengelapan  dengan terbitnya matahari.

2. Khitab Allah seperti, أقيموا الصلاة (mendirikan sholat).

Secara terminologi, hukum ialah: Khitab Allah yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan, atau menjadikan sebab atau pengahalang bagi suatu hukum.

Asy-Syaikh al-‘AllamahMuhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin mendefenisikan hukum secara istilah dengan:

مااقتضاء خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب او تحيير اووضع

“Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari’at yang berhubungan dengan

perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari’at) dari tuntutan atau pilihan

atau peletakan.”[1]

Dan yang dimaksud dengan (خطاب الشرع) “seruan syari’at”  adalah Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dan yang dimaksud dari (المتعلق بأفعال المكلفين) “yangberhubungan dengan perbuatan mukallaf“: apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu perkataan atau perbuatan, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.

Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah, maka tidak dinamakan hukum secara istilah.

Sedangkan kata (المُكَلَّفِين ) “mukallaf” dimaksudkan kepada siapa saja yang keadaannya dibebani syari’at, maka mencakup anak kecil dan orang gila baik berupa tuntutan ( perintah), larangan, atau  sebagai keharusan ataupun keutamaan.

 


[1] Asy-Syaikh al-‘AllamahMuhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin, PRINSIP ILMU USHUL FIQIH, Thalib, Penerjemah Abu SHilah & Ummu SHilah, http://tholib.wordpress.com

Jumadi ats-Tsaniyah 1428 H / Juni 2007 M

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: